Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho

Spevácky zbor BSJNajstarší zo spevokolov našej farnosti je Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho. Vďaka knihe spomienok, ktorú napísala zakladateľka Oľga Šichtová, sa zachoval i dátum jeho založenia. Bol to 25. január 1994. Teda ešte pred zriadením Farnosti Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier. Mottom speváckeho zboru bolo: Všetko pre Teba, Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Ich prvou skladbou bola Spievaj Pánovi, duša spievaj.

  Pred zriadením farnosti Zvolen-Sekier sa tunajší farníci stretávali na slávenie svätej omše v priestoroch bývalého Závodného klubu ROH Bučina. Klub stál v miestach, kde je dnes nákupné centrum a supermarket. Pani Oľga Šichtová, sama dlhoročná členka spevokolu pri Farskom kostole sv. Alžbety vo Zvolene, túžila zriadiť spevácky zbor aj na vlastnom sídlisku. Požiadala pátra Nikodéma Vašeka SDB, aby po svätej omši v spomínanom závodnom klube prečítal oznam: „Prosím veriacich, ktorí chcú spievať a majú dobrý hlas, nech sa prihlásia u pani Šichtovej.“ Na prvú skúšku spevokolu prišlo málo ľudí. Oľga Šichtová zavolala aj profesora Pavla Botta, aby nádejných nových spevákov zadelil podľa hlasových schopností.

Prvou oslovenou dirigentkou bola Mária Šulková, vtedy učiteľka na základnej cirkevnej škole. Spevákov bol stále nedostatok, preto pani Šichtová aj osobne oslovovala veriacich, u ktorých vybadala, že pekne spievajú. Zakladateľka speváckeho zboru neváhala za ľuďmi zájsť aj domov, len aby ich do spevokolu nahovorila.

  O pár týždňov po založení už nový spevokol v zložení 27 členov nacvičoval pašie na Kvetnú nedeľu. Spevácke úlohy mali rozdelené takto: otec Niko (Nikodém Vašek SDB) spieval postavu Pána Ježiša, Martin Kamenský spieval rozprávača, Jozef Šalaga postavu sv. Petra, Anna Tučeková postavu vrátničky. Odpovede spievali ostatní členovia rozdelení na 11 hlasov soprán, 11 alt a 2 hlasy bas. Po Veľkej noci načas prevzal úlohu dirigenta Jozef Remenec.

  Počas slávnostnej svätej omše 4. septembra 1994, keď diecézny biskup Rudolf Baláž konsekroval Farský kostol Božského Srdca Ježišovho, spievali v ňom už obidva zvolenské farské spevokoly. Spevácky zbor pri Farskom kostole sv. Alžbety aj spevácky zbor z domáceho sídliska. Dirigoval ich profesor Pavel Bott. Po tejto slávnosti Oľga Šichtová navrhla pánovi farárovi Jozefovi Repkovi dať spevokolu meno Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho.

  V roku 1995 službu dirigentky zboru prevzala Katarína Izraelová. Počas materskej dovolenky a rodičovských povinností ju zastupovali Mária Šulková a potom Katarína Keblovská. V tom období mal spevokol aj 33 aktívnych členov. Od roku 1998 dirigovala Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho pani Valéria Šepáková. Na Veľkú noc roku 1999 mal spevokol 35 členov. Od roku 2001 sa pri dirigovaní opäť striedali Katarína Izraelová, Valéria Šepáková a Katarína Keblovská, ktorá tvorila pre spevokol aj vlastné skladby. Na Veľkú noc v roku 2003 mal spevácky zbor 37 členov. Po roku 2010 sú ako dirigenti či hudobný doprovod spomínaní aj Marián Felix, Milan Hric, Veronika Chmelíková a Anna Tučeková.

  Zakladateľka Oľga Šichtová sa odobrala na večnosť vo veku 83 rokov dňa 16. februára 2015. Spevácky zbor viedla 21 rokov. Naposledy bola na spevokole 14. januára, priniesla odovzdať kroniku, ktorú 21 rokov viedla, noty a všetky veci a ukončila svoju účasť. Oľga Šichtová spievala v sopráne. Zamĺkol jej silný a čistý hlas. Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho sa stretáva vždy v stredu po večernej svätej omši, mimo prázdninového obdobia. Diriguje ho Valéria Šepáková. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u pani Magdalény Mistríkovej, vedúcej zboru.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Želmíra Machalová, kronikárka
Zdroje: ŠICHTOVÁ, Oľga. 2014. Spievaj Pánovi, duša spievaj: Kniha spomienok, Kronika Speváckeho zboru Božského Srdca Ježišovho II., vedená od roku 2015