Farské oznamy

Farské oznamy na pätnástu nedeľu v období cez rok

/14.7.2024/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Nedeľa

14.7.

 

pätnásta nedeľa v období cez rok

7.30 + rod. Jančiarová
10.00 25r. Čákovský a Šipikal
 

Pondelok

15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

7.00 Za farnosť

Utorok

16.7.

  18.30 Bohoslužba slova

Streda

17.7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

spomienka

18.30 Bohoslužba slova

Štvrtok

18.7.

  18.30 Bohoslužba slova

Piatok

19.7.

  18.30 Bohoslužba slova

Sobota

20.7.

  7.30 Bohoslužba slova

Nedeľa

21.7.

 

šestnásta nedeľa v období cez rok

7.30 + rodičia a st. rodičia Parobkovci
10.00 + Elena Šípková
   

 Oznamy 

  • Počas celého týždňa v čase sv. omší budú bohoslužby slova, ktoré budú viesť akolyti.
  • Upratovať kostol prosíme 4. skupinu v piatok po večernej Bohoslužbe.
  • Nakoľko o. Ondrej Šmidriak príde na dovolenku, je možnosť zapísať si sv. omše. Úmysel spolu s milodarom treba doniesť do sakrestii. Niektoré sv. omše budú odslúžené aj mimo našu farnosť.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.

 

 

Karol Vozár, farár