Farské oznamy

Farské oznamy na druhú nedeľu v období cez rok

/25.2.2023/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Nedeľa

25.2.

Druhá pôstna nedeľa

7.30 + manžel Ján, rodičia, rodina Petrincová a Gímešová
10.00 Za farnosť

DSS

8.45  

Pondelok

26.2.

  7.00 + Zuzana Mičianová

Utorok

27.2.

  18.30 + Vladimír Pacher

Streda

28.2.

  18.30 + rodičia Tisoňoví a súrodenci

Štvrtok

29.2.

  18.30 + rodičia Anna a Štefan, st. rodičia a súrodenci

Piatok

1.3.

  18.30 Za Božie požehnanie pre rod. Kamiačovú

+ manžel Peter, rodičia, svokrovci, sestry a švagriné

Sobota

2.3.

  7.30 Za Božie požehnanie pre rod. Plichtovú

Nedeľa

3.3.

Tretia pôstna nedeľa

7.30 + rodičia Agnesa a Jozef a Mária a Jozef
10.00 Za farnosť

DSS

8.45

Oznamy

 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • Krížové cesty sa modlíme v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
 • V piatok bude adorácia od 8.00 do večernej sv. omše. Po sv. omši sa budeme modliť krížovú cestu, po ktorej bude pokračovať adorácia po celu noc až do rannej sv. omše.
 • Upratovať kostol prosíme 2. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať v chráme budeme hodinu pred sv. omšami a v piatok od 17.00.
 • Dnes o 15.00 sa budeme modliť krížovú cestu.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách.
 • „Pozývame na modlitbu so Svätým Písmo tzv. Lekcio Divina k pôstnym nedeliam. Budeme sa stretávať každý štvrtok o 17.00 na fare. Príďte načerpať živú vodu s prameňa Božieho slova a spoločenstva, ktoré budeme spolu tvoriť… lebo viera rastie „zdieľaním“. Tešia sa na vás vaše sestričky. 
 • Charita sv. Alžbety n. o. pre nás pripravila novú ročenku, nájdete ju na stolíku pri dverách. Jej súčasťou je Pôstna obálka, do ktorej môžete vložiť finančný dar vo výške toho, čoho sa chcete počas pôstu zrieknuť. Charita sa aj tento rok uchádza o 2% z dane fyzických osôb. Nech Vám Dobrotivý Pán odmení.
 • Prosím prvoprijímajúce deti, aby sa na budúcu nedeľu stretli o 9. 00 hod. v kostole, kde pristúpia k sv. spovedi. Prosím rodičov o stretnutie na fare v sobotu o 10.00.
 • V čase od 18.8. do 24.8. chceme organizovať púť do Medžugória, prosím záujemcov, aby sa zapísali pri vstupe do kostola. Cena cca 300 €.

 

 

Karol Vozár, farár