Šiesta fáza psychosociálneho vývoja podľa Erika Eriksona

Relácia: Hovory z fary. Téma: Šiesta fáza psychosociálneho vývoja podľa Erika Eriksona. hosť: ThDr. Marián Bublinec, PhD. Moderátor: Karol Vozár. Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja vypracované Erikom Eriksonom opisujú 8 vývojových stupňov, ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci človek od detstva po neskorú dospelosť. V každej fáze človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fáza je postavená na úspešnom zvládnutí predchádzajúcich fáz. Výzvy a fázy úplne nezvládnuté môžu prinášať problémy v budúcnosti. https://sk.wikipedia.org/wiki/Erikson…