Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Vo farnosti máme štyri skupinky Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Jednotlivé skupinky majú do dvadsať členov. Do každej z prihlásených rodín v nedeľu prinášame kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Kaplnka, ktorá pripomína spolubývanie Panny Márie v rodine, v tomto rodinnom kruhu pobudne celý týždeň. Rodina sa okolo kaplnky stretáva a spolu modlí, čo je aj jedným z cieľov tohto apoštolátu.  
 
Kontakt za Farnosť Zvolen – Sekier:  
Emília Pacherová, tel: 090326590, email: mpacherova@gmail.com