Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho 

Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca JežišovhoVstupom prvej členky, dňa 3. júla 2004, sa v našej farnosti začala činnosť Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Laické spoločenstvo sa podieľa na spiritualite Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Na celoslovenskej úrovni bolo spoločenstvo laikov oficiálne zriadené a schválené Konferenciou biskupov Slovenska v roku 1997. Ich činnosť ale začala skôr, ešte za totalitného režimu.

Ako laici majú vlastný štatút a moderátora na celoslovenskej úrovni aj na regionálnych úrovniach. Sú organizovaní v siedmich regiónoch. Spolu s rehoľnými sestrami tešiteľkami vydávajú časopis Getsemani.

Ich charizma by sa dala zjednodušiť a zhrnúť do slov útecha a zmier. Členovia laického spoločenstva sa každodenne modlia dve určené modlitby a popri tom zachovávajú štvrtkovú hodinku s trpiacim Kristom. Takto si pripomínajú bdenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Každý štvrtok večer si v čase od ôsmej do polnoci vyhradia individuálnu hodinu pre bdenie a modlitbu. Väčšinou rozjímajú nad Božím slovom o utrpení Pána, modlia sa bolestný ruženec, či spoločné modlitby a rozjímania určené pre tešiteľov.

Aktuálne má spoločenstvo v našej Farnosti Božského Srdca Ježišovho Zvolen-Sekier trinásť členiek. V spoločenstve radi privítajú nových členov aj z radov mladých ľudí.

Kontakt a vedúca spoločenstva: Margita Kosorínová, tel.: 045/536 34 21
Zdroj fotografie: www.tesitelky.eu