Kaplnka sv. Jána Nepomuckého  

V juhovýchodnom kúte farnosti, v Sekierskej doline, stojí v obklopení stromov Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.  Od Farského kostola Božského Srdca Ježišovho je vzdialená približne 8,5 km. Nájdeme ju na kopci nad cestou, vedľa tamojšieho cintorína, v lokalite Podnásad.

Kaplnka v Sekierskej doline je otvorená v čase svätej omše, ktorá tam býva každú druhú nedeľu v mesiaci o 11.15 h. a na väčšie cirkevné sviatky.  

Obyvatelia časti Sekier Háj začali kaplnku pri cintoríne budovať v rokoch 1951 až 1952. Stavali ju ako dom smútku, v dobe totalitného režimu, ktorý neprial náboženskému životu. Hlavným majstrom stavby bol Ondrej Mikulčík (z kútov). On je tiež autorom hlavného kríža na cintoríne. Požehnanie domu smútku bolo podľa svedectiev prítomných dňa 29. júna 1957. Vykonal ho vtedajší administrátor zvolenskej farnosti kňaz Jozef Hudec.

V rokoch 1992 až 1993 prebehla oprava kaplnky. Dňa 16. mája 1993 kaplnku navštívil pomocný biskup Banskobystrickej diecézy Peter Dubovský, SJ a zasvätili ju svätému Jánovi Nepomuckému. Na cirkevnej slávnosti boli prítomní aj domáci správca farnosti a dekan Vojtech Nepšinský a páter Nikodém Vašek, SDB.
Zdroj: Kronika Farnosti Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier
Text a foto: Zuzana Vrťová