Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

Vo Farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene sme našu trojčlennú komunitu otvorili dňa 1. mája 2018. Bývame v byte na ulici Jána Poničana 53. Vypomáhame roznášaním svätého prijímania chorým či starším osobám a v práci s deťmi a mládežou vo farnosti.
Rehoľa Notre Dame vznikla v 16. storočí v historickom regióne Lotrinsko na severovýchode Francúzska. Jej založenie bolo veľkodušnou odpoveďou dvoch svätcov – Petra Fouriera a Matky Alexie, ktorí videli žalostný stav nižších škôl, predovšetkým na vidieku, zlú organizovanosť a nízku úroveň vyučovania, takmer bez disciplíny a výchovných metód.
Text: sr. Bernadeta Kollárová