Spoločenstvo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca

V našej farnosti sa spoločenstvo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca stretáva v každý prvý utorok v mesiaci. Modlitbové stretnutie je vo Farskom kostole po večernej svätej omši, ktorá býva o 18.30 h. Členovia spoločenstva sa tu modlia pri vystavenej Oltárnej sviatosti.

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca sa modlia za kňazov. V našej Farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene-Sekier má spoločenstvo 77 členov a stretávajú sa tu od roku 2015. Služobníci žijú svoje svetské povolanie a pritom sa snažia prežívať dni vo vnútornom zasvätení Ježišovmu Veľkňazskému Srdcu. Ako laici, čerpajú z krstného zasvätenia a povolania k všeobecnému kňazstvu cirkvi.

Celý rok dostávajú mailom alebo poštou aktuálne informácie a podnety na rozjímanie. Dvakrát do roka majú možnosť zúčastniť sa na duchovnej obnove na Velehrade, v Prešove, v Čičmanoch alebo v Badíne.

Inšpirátorkou diela Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca bola slovenská rehoľná sestra, uršulínka Stanislava Ernstová a moravský kardinál Špidlík. Sestra Stanislava Mária Ernstová OSU (1891 – 1968) túžila vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorých bude spájať skrytá obeta a modlitba za kňazov. Patrónom jej myšlienky sa stal Tomáš Josef kardinál Špidlík SJ (1919 – 2010). Z duchovného odkazu kardinála Špidlíka si spoločenstvo Služobníkov zobralo tri piliere: Božské Srdce, ignaciánsku spiritualitu a Ježišovo Veľkňazstvo – prinášanie vlastného života ako obetu Bohu milú. Dielo je rozšírené najmä v Čechách, okrem toho je aj na Slovensku a v Poľsku.Kontakt a možnosť prihlásenia: Eva Hreusová, mob: 0902 601 016