Átrium Maličké stádo – katechetické stretnutia detí na fare 

V pondelok o 16:00 h sa s deťmi od 3-7 rokov stretávame v spoločenskej miestnosti na fare a  vedieme ich podľa katechéz Dobrého pastiera.  

 

Katechetické aktivity sú zamerané na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Katechézy prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí – átriu, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom. Materiál, ktorý je deťom postupne predstavovaný a s ktorým pracujú, je postavený na dvoch pilieroch – Biblia a liturgia. Program vychádza z pedagogiky Márie Montessoriovej. 

 

 

Viac informácií a kontakt pre záujemcov: Viera Václavíková, 0914 224 101, vaclavikova.vierka@gmail.com 

 

Foto: Viera Václavíková