Sviatosť pomazania chorých

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5, 14-15) 

Sviatosť pomazania chorých a svätá spoveď sú sviatosti uzdravenia. Pomazanie chorých vysluhujú len biskupi a kňazi. Pri vysluhovaní sviatosti mažú čelo a ruky chorého posvätným olejom a vyslovujú modlitbu. Olej na pomazanie chorých požehnávajú biskupi raz v roku, počas dopoludňajšieho slávenia Missa chrismatis vo Štvrtok svätého týždňa.  

Sviatosť pre mladých i starších

O sviatosť pomazania chorých možno požiadať opakovane, teda vždy, keď je na ňu dôvod. Požiadať o ňu môžu mladí ľudia i staršie osoby, keď ich čaká vážna operácia alebo bojujú s vážnym ochorením. Tiež o ňu môže požiadať každý, kto má viac ako 60 rokov.  

Sviatosť sa vysluhuje individuálne alebo hromadne počas bohoslužby v kostole, napríklad na Svetový deň chorých.  

Netreba váhať 

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje osobám v nebezpečenstve smrti. V tomto prípade, ak je osoba toho schopná, pri vedomí, odporúča sa aj pristúpiť k sviatosti zmierenia a kňaz chorému podá sväté prijímanie.  

V situáciách, ktoré sa môžu vyvinúť kriticky, je správne konať promptne, bez váhania.  

Je dobré, keď príbuzní zavolajú kňaza, kým je chorý alebo zomierajúci ešte pri vedomí.  

Sviatosť pomazania chorých u človeka, ktorý už nie je pri plnom vedomí, môže svojimi účinkami nahradiť sviatosť zmierenia.  

Kontakt: Mgr. Karol Vozár, farár: tel.: 0907 870 475  

Zdroj: BENEDIKT XVI. Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.